Mall – Privatbudget

En grundläggande förutsättning för en bra privatekonomi är att man har “koll på” inkomster och utgifter. D v s att man har vetskap om hur mycket pengar man tjänar respektive spenderar under en viss given tidsperiod t ex under en månad.

Budget – ett utmärkt verktyg för att ha “koll” på privatekonomin

Ett utmärkt verktyg för att få kontroll över och kunna planera sin privatekonomi är en budget. En budget är enkelt förklarat en sammanställning där man kan följa vilka inkomster och utgifter man har under t ex en månad.

Har man större inkomster än utgifter under tidsperioden leder detta till ett överskott som man t ex kan spara eller använda till något utanför budgeten som en form av bonus för att man klarat av att “hålla” budgeten. Är utgifterna större än inkomsterna har man ett underskott vilket måste täckas genom t ex ett lån eller att man använder sig av sina besparingar.

En budget består i sin enklaste form av två poster – inkomster och utgifter. För att mer effektivt  kunna följa upp budgeten delar man oftast upp budgeten i olika delposter. T ex kan man på inkomstsidan föra in skilda delposter som lön, bostadsbidrag, ränteinkomster m m. På utgiftssidan kan man använda sig av delposter som t ex hyra, el, vatten, livsmedel, försäkringar, bil m m. Oftast är utgiftsposterna betydligt fler än inkomstsposterna.

Olika sätt att lägga upp en budget

En budget kan enkelt läggas upp med hjälp av papper och penna. För den som vill ha en mer detaljerad budget där det dessutom ska vara möjligt att lägga in uppgifter direkt från bankkontot, värdepappersdepån eller liknande finns det idag ett stort antal olika programvaror och “appar” som är möjliga att använda såväl via datorn som via mobiltelefonen.

För den som inte är van vid att lägga upp en budget är rådet att inte komplicera budgetarbetet. Excel eller något annat kalkylprogram är ett enkelt men ypperligt verktyg för att skapa en grundläggande budget vilken man därefter kan utveckla med ytterligare poster och data.

Mall för privatbudget

Denna dokumentmall är en enkel och grundläggande mall för att skapa en privatbudget för hushållets ekonomi. Mallen är i excel-format och du öppnar den snabbt och enkelt i ditt excel-program eller annat kalkylprogram som du fritt kan ladda ner via Internet.

mall-privatbudgetMall-Privatbudget